marjayritys

Marjanviljelijöiden oma
marjayritys Suonenjoelta

Pakkasmarja on viljelijöiden omistama marjayritys, joka työllistää 250 sopimusviljelijäperhettä ja suuren määrän poimijoita rehdisti ja vastuullisesti. Töitä tehdään yrityksessä moderneissa tiloissa, joiden rakentamisessa on otettu vahvasti huomioon laatu, turvallisuus ja ympäristö näkökulmat sekä energiatehokkuus.

Kekseliäät mansikan viljelijät perustivat Pakkasmarjan Suonenjoelle ja vahva innostus on ohjannut yrityksen toiminnan kehitystä moderniksi marjayritykseksi ja suositelluimmaksi marjabrändiksi Suomessa (Taloustutkimus 11/22).

Valmistamme ja innovoimme tuotteita kotimaisista viljellyistä-, metsä- ja luomumarjoista, joita on saatavilla kaupoista ja tukuista, pakasteena ympäri vuoden ja tuoreena satoaikaan.

Tehtävänämme on tarjota kaikille suomalaisille kotimaisia, turvallisia ja terveellisiä marjatuotteita ja inspiroida marjojen monipuoliseen käyttöön joka päivä. Meille on myös äärimmäisen tärkeää turvata suomalainen marjanviljelytyö myös tulevaisuudessa.

Pakkasmarjan arvot KOTIMAISUUS, VASTUULLISUUS ja LAATU ohjaavat tekemistämme joka päivä.

Kotimaisuus on meille sydämenasia

Koska kotimaiset laadukkaat marjat ovat meille sydämen asia, muissakin valinnoissamme suosimme ensisijaisesti aina kotimaisuutta. Haluamme osaltamme olla mukana luomassa työpaikkoja ja auttamassa Suomea menestykseen.

Meillä vastuullisuus on välittämistä

Raaka-aineemme ovat luonnon aarteita, joten meille olennaista on suojella niiden kasvuympäristöä ja tehdä asiat oikein ja puhtaasti, jotta jatkossakin kotimaiset marjat olisivat niitä kaikkein turvallisimpia ja terveellisimpiä.

Jotta saamme marjasadot laadukkaina talteen, työllistämme paljon suoraan ja välillisesti. Meillä on tärkeää, että hankintaketjussamme noudatetaan yhdessä sovittuja eettisen, sosiaalisen, yritys- ja ympäristövastuun periaatteita.

Haluamme olla paras marjan laadussa

Meille on tärkeää tehdä asiat oikein ja laadukkaasti. Laatujärjestelmiämme kehitetään koko ajan ja se näkyy kaikessa tekemisessämme. Myös sopimusviljelijämme noudattavat laatutarhaohjeiston mukaista viljelytapaa.

Haluamme olla paras marjan laadussa ja uskomme tuon intohimoisen tavoitteen olevan menestyksemme salaisuus.

Pakkasmarjan tarina

Olennainen osa meidän suomalaisten kesää ja Pakkasmarjan syntyhistoriaa ovat kotimaiset mansikat. Tästä saamme kiittää erästä opettajaa, joka vaikutti aikoinaan Suonenjoella.