Pakkasmarjan tehdas, vastuullinen marjatehdas

Vastuullinen marjayritys

Vastuullisuus on meillä Pakkasmarjalla erittäin tärkeä asia – siksi se on yksi arvoistamme. Muut arvomme, kotimaisuus ja laatu linkittyvät vahvasti vastuullisuuteen. Näiden arvojen mukaisesti koko tiimimme tekee innolla työtä kotimaisen marjan eteen.

Johtaminen

Vastuullisuuden kehittäminen on tärkeä osa strategiaamme ja tämä on otettu osaksi yrityksen johtoryhmätyöskentelyä. Yrityksessä on vastuullisuuspäällikkö, joka rakentaa auditoitavaa vastuullisuusjärjestelmää todentamaan vastuullisuustyötämme.

 • Taloudellisesti kannattava toiminta
 • Jatkuva riskienarviointi
 • BRC sertifikaatin ylläpitäminen ja tason nostaminen
 • Oman vastuullisuusjärjestelmän kehittäminen IQNet SR 10 -standardin pohjalta – sertifiointi myöhemmin

Huolehdimme työntekijöistämme

Meillä työntekijöiden vaihtuvuus on pientä. Tavoitteenamme on mahdollistaa työntekijöillemme inspiroiva toimenkuva ja ihmisen kokoinen työpaikka. Jokaisella työntekijällämme on mahdollisuus kehittyä.

 • Selkeä toimenkuvat ja vastuut
 • Kehityskeskustelut
 • Työyhteisön kehittämissuunnitelman mukainen osaamistason nostaminen
 • Yhteiset pelisäännöt väärinkäytösten estämiseksi, nimetön ilmoituskanava
 • Etätyön pelisäännöt

Meillä on hyvin huolehdittu työterveydenhuollosta ja meillä on vähän sairaspoissaoloja. Pidämme huolta, että työergonomia on kohdallaan ja että työskentelytilat ovat mukavat ja viihtyisät:

 • Työtapaturmissa nollatavoite, johdon mittari
 • Meillä on mahdollisuus syödä päivittäin marjoja työaikana
 • Laaja Terveysturva –vakuutus
 • Varhaisen tukemisen mallin määrittely
 • Savuton Pakkasmarja
 • Työergonomian tarkistus
 • Sisäinen logistiikkamme on kehitetty tehokkaaksi ja työturvalliseksi.

Kehittämällä sisäistä viestintäämme ja pitämällä tilat ja tuotantolinjan kustannustehokkaana ja turvallisena varmistamme henkilökunnan työn jatkuvuuden ja mielekkyyden:

 • Työsuojelutoimikunta
 • Luottamusvaltuutettu –järjestelmän käyttöönotto
 • Sisäisen viestinnän työkalut (Infotaulu, intranetti ja Teams)
 • Koko henkilöstön kuukausipalaverit

Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista myös vapaa-ajalla:

 • Smartum virike-etu ja harrastevälineiden lainaus (lumikengät ja sup-laudat)
 • Yhteiset tapahtumat

Arvostamme yhteistyökumppaneitamme

Meille on tärkeää olla toimitusvarma.

Teemme pitkäjänteistä ja luotettavaa yhteistyötä kumppaneiden kanssa. Valitsemme yhteistyökumppaneiksemme vastuullisia ja ensisijaisesti paikallisia ja kotimaisia toimijoita.

Myymme marjat suoraan keskusliikkeille ja kaupoille. Näin varmistamme, että marjat ovat myynnissä niiden säilyvyyden kannalta parhaissa olosuhteissa ja että myös marjojemme myyjät toimivat arvojemme mukaan yhteiskuntavastuulliset asiat hoitaen.

Teemme viljelijöiden kanssa vuosittain sopimukset, joissa sovimme ostettavan marjan määristä viljelijälle reiluun hintaan.

Vastuullisuus merkitsee meille myös terveyden edistämistä ja valtakunnallisten sekä paikallisten yhteisöjen tukemista:

 • Hyvää Suomesta –merkityt tuotteet
 • Sydänmerkki suurimmilla tuotteilla
 • Kotimainen työ – kaikki tuotteet pakataan Suonenjoella
 • Paikallisten nuorten palkkaaminen kesätöihin