Marko Ryyttäri

Hankintojen parissa työskentelevä Marko Ryyttäri on ollut Pakkasmarjalla töissä jo vuodesta 2014 lähtien.

”Tehtävänkuvani on muotoutunut vuosien varrella ja siihen on kuulunut marjojen satokauteen liittyvät tehtävät kesäisin ja viljelijäyhteistyötä sekä hankintatyötä ympärivuoden”, Marko kuvailee työtehtäviään. Satokaudella Marko vastaa viljelijäyhteistyöstä ja viljeltyjen marjojen hankinnasta muun hankintatyön ohella. Vastaan Pakkasmarjalla viljelijäsopimuksista, jotka asettavat tärkeät raamit vastuulliselle ja pitkäjänteiselle yhteistyölle sekä raaka-aineiden jatkuvalle laadun kehittämiselle. ”Satokausi on Pakkasmarjan toiminnan kannalta yksi vuoden tärkeimmistä tapahtumista, jolloin töitä tehdään turbovaihteella. Silloin hankitaan kaikki marjaraaka-aineet ympärivuotiseen tarpeeseemme”, kuvailee Marko satokauden tärkeyttä.

Pakkasmarjalla työntekijöiden on mahdollista vaikuttaa omien työtehtäviensä sisältöön, joten vastuut ja tarkemmat työtehtävät voidaan sopia työntekijän kiinnostuksen kohteiden ja osaamisen mukaan. Marko on viihtynyt Pakkasmarjalla erittäin hyvin: ”Vaikka ajoittain joutuu venymään ja joustamaan satokaudella, yritetään Pakkasmarjalla kehittää sitä, että työntekijöillä olisi hyvä olla.” Marko kertoo ja jatkaa ”Parasta Pakkasmarjalla on tämä porukka ja yhteishenki. Tämä on kodikas työpaikka, joka sopii joustaville, avoimen mielen omaaville ja kehittämishaluisille.”