viljellyt-marjat-mansikka

Viljeltyjen marjojen hankinta & vastuullisuus

Vastuu viljelijöistä kumpuaa viljelijäomisteisuudesta

Olemme viljelijöiden omistama yritys, joten arvostamme suuresti viljelijöitä ja ymmärrämme heidän liiketoimintaansa. Meillä on yhteinen tavoite viljelijöiden kanssa: tarjota asiakkaillemme turvallisia ja terveellisiä marjoja nyt ja tulevaisuudessa.

viljelijoidenoma

Reilua sopimuskumppanuutta

Teimme ensimmäisenä Suomessa oikeat marjanviljelysopimukset. Meidän mielestämme se on ainoa oikea tapa käydä reilua kauppaa viljelijöiden kanssa. Maksamme marjoista jokaiselle viljelijälle samoin periaattein ja samalla hinnoittelulla, etukäteen määritellyn sopimushinnan mukaisesti. Lisäksi huolehdimme viljelysopimuksia tehdessämme, että viljelijä pitää luonnosta ja työntekijöistään hyvää huolta. Vierailemme satokauden aikana sopimusviljelijöidemme luona ja varmistamme, että toiminta tilalla on reilua myös käytännössä. Tulevalla satokaudella tulemme myös tekemään ennaltailmoittamattomia auditointeja viljelmille.

Marjat viljellään Laatutarha-ohjeiston mukaisesti

Kaikki sopimusviljelijämme ovat Laatutarha-auditoituja eli he noudattavat Laatutarha-ohjeistoa. Laatutarha-ohjeiston mukaisessa viljelyssä ja poiminnassa on huomioitu työntekijöiden hyvät työolot, marjojen turvallisuus ja mahdollisimman vähäinen ympäristökuormitus.

Viljelijäyhteistyöllä turvataan marjanviljelyn tulevaisuus

Emme vain osta marjoja suoraan viljelijöiltä, vaan olemme heidän kumppaninsa. Tarjoamme viljelijöille asiantuntija-apua ja koulutuksia sekä järjestämme vuosittain tapahtumia satokauden alussa ja lopussa. Koska tehtävänämme on turvata kotimaisten marjojen viljely Suomessa myös tulevaisuudessa, kehitämme viljelytyötä yhdessä myös eri marjatahojen kanssa.

Oman viljelijäsovelluksemme kautta voimme vuorovaikutteisesti viestiä tärkeistä asioista sopimusviljelijöidemme kanssa ja näin kehittää yhteistyötämme.

Takaisin Vastuullisuus -sivulle