Väriä elämään! Uudistamme pakastemarjojemme pakkaukset, lue lisää.

pakkasmarja-lintikon-liput

Pakkasmarja

Vastuullinen marjayritys

Vastuullisuus on meillä Pakkasmarjalla erittäin tärkeä asia – siksi se on yksi arvoistamme. Muut arvomme, kotimaisuus, laatu ja kustannustehokkuus, linkittyvät vahvasti vastuullisuuteen. Näiden arvojen mukaisesti koko tiimimme tekee innolla työtä kotimaisen marjan eteen. Alla näet esimerkit, miten pyrimme tarjoamaan sinulle turvallisia ja terveellisiä marjatuotteita työntekijöistämme huolehtien, yhteistyökumppaneitamme arvostaen ja luonnosta välittäen.

vastuullisuus-pakkasmarja-3

Takaamme marjojen turvallisuuden

 • Marjojen vastaanottotarkastukset. Kun viljelijä tuo marjansa meille, teemme marjoille vastaanottotarkastuksen. Tarkastuksessa katsomme, että ne täyttävät asettamamme laatuvaatimukset. Homeisia tai likaisia marjoja emme ota vastaan ja vähäisiä virheitä (esim. rikkonaiset/viottuneet/värivirheelliset) sisältävät marjat ohjaamme muuhun kuin kuluttajakäyttöön. Näin voit luottaa siihen, että kaupasta saat meiltä vain ykkösluokan marjatuotteita.
 • Yhteistyö Tullilaboratorion kanssa. Ilmoitamme jokaisesta ulkomailta tulevasta marjakuormasta Tullille. He tulevat ottamaan marjoista näytteet, joista tutkitaan kasvinsuojeluainejäämät ja sairautta aiheuttavat mikrobit. Käytämme marjat tuotteissamme vasta, kun olemme saaneet hyväksytyt tulokset näistä tutkimuksista.
 • Torjunta-ainejäämätutkimukset kotimaisista marjoista. Tutkimalla kasvinsuojeluainejäämien tasoa varmistamme, että viljelijöiden toiminta on lainmukaista ja että marjoja on turvallista käyttää. Ilmoitamme viljelijöille heidän marjojaan koskevat tulokset, jolloin he pystyvät tarvittaessa kehittämään  toimintaansa seuraavalla kaudella.
 • Omavalvontasuunnitelman mukaiset tutkimukset. Auttavat meitä takaamaan marjojen turvallisuuden myös meidän toiminnassamme.
 • Oivaraportti

Tavoitteena säilyttää marjojen terveellisyys

 • Prosessoimme marjoja mahdollisimman vähän. Pakastamme marjat nopeasti, jotta marjojen laatu ja terveysominaisuudet säilyvät tuotteissa.
 • Haluamme kehittää mahdollisimman turvallisia ja terveellisiä marjatuotteita.

 Huolehdimme työntekijöistämme

 • Meillä on hyvin huolehdittu työterveydenhuollosta ja meillä on vähän sairaspoissaoloja.
 • Pidämme huolta, että työergonomia on kohdallaan ja että työskentelytilat ovat mukavat ja viihtyisät. Meillä on asianmukaiset työvaatteet. Pitämällä tuotantolinjan kustannustehokkaana ja turvallisena varmistamme henkilökunnan työn jatkuvuuden.
 • Meillä on mahdollisuus syödä päivittäin marjoja.
 • Meillä työntekijöiden vaihtuvuus on pientä.
 • Jokaisella työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä.

Arvostamme yhteistyökumppaneitamme

 • Meille on tärkeää olla toimitusvarma. Teemme pitkäjänteistä ja luotettavaa yhteistyötä kumppaneiden kanssa.
 • Valitsemme yhteistyökumppaneiksemme vastuullisia ja ensisijaisesti paikallisia ja kotimaisia toimijoita.
 • Teemme viljelijöiden kanssa vuosittain sopimukset, joissa sovimme ostettavan marjan määristä viljelijälle reiluun hintaan.

 Kuormitamme mahdollisimman vähän ympäristöä

 • Käytämme pakkauksissamme vain elintarvikekäyttöön hyväksyttyjä, kierrätettäviä tai poltettavia materiaaleja. Pakkaukset on myös suunniteltu logistisesti tehokkaiksi.
 • Tuotannossa syntyneet jätteet (esimerkiksi pahvi, muovi ja vähäinen biojäte) lajitellaan ja kerätään erikseen. Pyrimme vähentämään jätteiden määrää jatkuvasti.
 • Sijaintimme lähes keskellä Suomea, mahdollistaa kuljetusten minimoinnin. Otamme marjoja vastaan myös muualla Suomessa hyvien marja-alueiden läheisyydessä, asiantuntevien yhteistyökumppaneidemme pakastuspisteillä. Kuljetamme varastoista marjat meille täysinä rekkakuormina, jolloin se on kustannustehokasta ja ympäristön kannalta paras vaihtoehto
 • Käytämme pakkasvarastoissa syntyvän hukkalämmön hyödyksi.

Toimintaamme valvotaan myös ulkopuolelta

 • Työskentelemme auditoitujen elintarviketurvallisuus BRC vrs. 8 ja johtamisjärjestelmän ISO 9001:2015 mukaisesti. Näin voimme varmistaa, että toimintamme täyttää tuoteturvallisuus  ja asiakastyytyväisyys vaatimukset.
 • Toimintamme on Pakkaamojen Laatutarha-ohjeiston mukaista ja mahdollistaa Puhtaasti Kotimainen -sirkkalehtimerkin käytön tuoremarjoissamme.
 • Kaikki kotimaisia marjoja sisältävät tuotteemme täyttävät Hyvää Suomesta -merkin vaatimukset.
 • Virallinen Luomuvalvontajärjestelmä takaa, että luomumarjatuotteemme ovat valmistettu luomulainsäädännön mukaisesti aina pellolta ruokapöytääsi asti.

Takaisin Vastuullisuus -sivulle