Väriä elämään! Uudistamme pakastemarjojemme pakkaukset, lue lisää.

Marjoja Suomen puhtaista metsistä

Metsämarjat vastuullisesti ja luontoa kunnioittaen

Tehtävämme on varmistaa, että kun valitset pakastesaltaasta meidän metsämarjamme, ovat ne poimittu samoilla periaatteilla, kuin jos poimisit ne itse metsästä – eettisesti ja luontoa kunnioittaen.

Nykyään metsämarjojen keräys tapahtuu ulkomaalaisvoimin. Pidämme metsämarjan hankinnassa tärkeänä poimijoiden eettistä kohtelua, heidän mahdollisimman suurta tulotasoa sekä ympäristön mahdollisimman vähäistä kuormittumista. Siksi vastaanotamme metsämarjoja vain yrityksiltä, jotka ovat sitoutuneet Elintarviketeollisuusliiton luonnontuoteyhdistyksen ja ulkoasiainministeriön (UM) hyväksymiin toimintaohjeisiin. Lisäksi yritysten on sitouduttava Työ- ja elinkeinoministeriön sekä UM:n metsämarjanpoimintaa koskevaan aiesopimukseen.

Vierailemme marjantoimittajien luona

Jotta voimme varmistua, että annettuja ohjeistuksia noudatetaan, käymme tarkistuskäynnillä metsämarjatoimittajiemme luona. Alla näet asiat, jotka pitävät olla kunnossa marjatoimittajillamme.

Huolellinen perehdytys

 • perehdytys annetaan poimijan omalla kielellä
 • perehdytyksessä käydään läpi mm. jokamiehen oikeudet, hätätilanteet ja laatuohjeistukset

Lähtökohdat ovat sellaiset, että marjojen poiminta on taloudellisesti kannattavaa poimijalle

 • Poimijoilta peritään vain todelliset ja kohtuulliset asumiskulut/elinkustannukset/työkulut
 • Poimijat saavat itse päättää kuinka monta tuntia päivässä poimivat marjoja ja kenelle ostajalle myyvät keräämänsä marjat
 • Poimijoille on säädetty minimi päiväpalkka ja marjoille on päivittäinen ennalta määrätty ostohinta
 • Vastuuyrityksellä on velvollisuus viedä poimijat satoisiin marjapaikkoihin

Inhimillisen kohtelun varmistaminen ja poimijoista huolehtiminen

 • Poimijoille tarjotaan Suomen sääolosuhteisiin sopiva vaatetus
 • Majoituspaikan tulee olla lämmin, paloturvallinen ja riittävin saniteetti- ja nukkumistiloin varustettu
 • Vastuuyrityksen tulee osoittaa poimijoiden passeille turvallinen säilytyspaikka, josta poimijat kuitenkin saavat halutessaan passinsa pois
 • Jokainen poimija käy luotettavassa terveystarkastuksessa ja heille annetaan ohjeistus toimintatavoista sairastumisen/työtapaturman sattuessa
 • Poimijoilla tulee olla mahdollisuus palautteen antoon myös maasta poistumisen jälkeen
 • Poimijoilla on päällään huomioliivit, jossa on vastuuyrityksen nimi ja puhelinnumero. Tällä vähennetään paikallisen väestön ja poimijoiden välisiä ongelmatilanteita.
 • Vastuuyritys vastaa siitä, ettei viisumilla maahan tulleet poimijat tee muuta työtä kuin marjanpoimintaa. Muuhun työhön vaaditaan oleskelulupa.

Luontoa kunnioittaen

 • Poimijoille opastetaan omalla kielellään, ettei roskata luontoa tai tehdä metsän avotulia
 • Marjapuskia ei saa vahingoittaa poimittaessa marjoja

Turvallisia, puhtaita ja hyviä marjoja

 • Käsihygieniaan pyydetään kiinnittämään huomioita, kun marjoja käsitellään
 • Tupakointi ja polttoaineen kuljetus marjojen lähettyvillä on kielletty
 • Luonnon roskat ohjeistetaan poistettavaksi ennen marjojen punnitusta
 • Marjalaatikot täytetään väljästi, jotta ne jäätyvät pakastustunneleissa nopeasti. Täysien laatikoiden käsittelyssä pyydetään kiinnittämään huomioita, että ne varastoidaan puhtaalle alustalle.

Takaisin Vastuullisuus -sivulle