Facebook Pixel
marjaviljellyn vastuullisuuspolku

Marjojemme
vastuullisuuspolku

Viljellyt marjat ovat peräisin laatutarhaviljelmiltä

Tehtävänämme on turvata marjanviljelytyö Suomessa.

Teimme ensimmäisenä Suomessa oikeat marjanviljelysopimukset. Meidän mielestämme tuo on ainoa oikea tapa käydä reilua kauppaa viljelijöiden kanssa. Maksamme viljelijöille marjoista kiinteän takuuhinnan ja ostamme sopimuksen mukaiset määrät marjaraaka-aineita.

Sopimusviljelijämme noudattavat laatutarha-ohjeistoa ja luomumarjamme on peräisin luomuvalvotuilta viljelmiltä. Laatutarha-ohjeiston tehtävänä on vahvistaa hyviä viljelykäytäntöjä ja näin lunastaa asiakkaiden ja kuluttajien odotukset suomalaisten kasvistuotteiden turvallisuudesta. Vaatimusten avulla varmistetaan lisäksi se, että työntekijöiden työturvallisuus on korkeatasoista ja yrityksen lähiympäristön kuormitus mahdollisimman vähäistä.

Meiltä sopimusviljelijämme saa viljelyasiantuntija-apua. Meillä on käytössämme viljelijäsovellus, joka mahdollistaa vuorovaikutteisen viestinnän sopimusviljelijöiden kanssa. Haluamme olla mukana kehittämässä viljelytyötä yhteistyössä eri marjaosaamistahojen kanssa.

Meiltä saa kauppakestävät ja oikeanlaiset tuoremarjapakkaukset, mikä vähentää hävikkiä ja parantaa laatua.

Metsämarjat hankitaan vastuullisesti ja luontoamme kunnioittaen (ETL ry / LTTY)

Metsämarjan hankinnassa pidämme tärkeänä poimijoiden eettistä kohtelua ja heidän mahdollisimman suurta tulotasoa sekä ympäristön mahdollisimman vähäistä kuormittumista. Luomumetsämarjamme on peräisin luomuvalvotuista metsistä.

Nykyään metsämarjojen keräys tapahtuu ulkomaalaisvoimin. Toisin kun viljeltyjen marjojen poimijat, metsämarjanpoimijat eivät ole pääsääntöisesti työsuhteessa marjoja ostavaan yritykseen.

Pakkasmarja ei kutsu poimijoita Suomeen, mutta metsämarjan hankinnassa pidämme tärkeänä poimijoiden eettistä kohtelua sekä ympäristön mahdollisimman vähäistä kuormittumista. Vastaanotamme metsämarjoja vain yrityksiltä, jotka ovat sitoutuneet Elintarviketeollisuusliiton luonnontuoteyhdistyksen ja ulkoasiainministeriön (UM) hyväksymiin toimintaohjeisiin. Lisäksi yritysten on sitouduttava Työ- ja elinkeinoministeriön sekä UM:n metsämarjanpoimintaa koskevaan aiesopimukseen. Käymme paikan päällä metsämarjatoimittajiemme luona toteamassa annettujen ohjeistusten noudattamisen.

Sosiaalinen vastuu

 • Perehdytyksessä käytetäään omaa kieltä (jokamiehen oikeudet, hätätilanteet, laatuohjeistukset).
 • Poimijoilta peritään vain todelliset ja kohtuulliset asumiskulut/elinkustannukset/työkulut.
 • Poimijat saavat itse päättää kuinka monta tuntia päivässä poimivat marjoja ja kenelle ostajalle keräämänsä marjat myyvät.
 • Poimijoille on säädetty minimi päiväpalkka ja marjoille päivittäinen ennalta määrätty ostohinta.
 • Vastuuyrityksellä on velvollisuus viedä poimijat satoisiin marjapaikkoihin.
 • Poimijoille tarjotaan Suomen sääolosuhteisiin sopiva vaatetus.
 • Majoituspaikan tulee olla lämmin, paloturvallinen ja riittävin saniteetti- ja nukkumistiloin varustettu.
 • Vastuuyrityksen tulee osoittaa poimijoiden passeille turvallinen säilytyspaikka, josta poimijat kuitenkin saavat halutessaan passinsa pois.
 • Poimijoilla on päällään huomioliivit, jossa on vastuuyrityksen nimi ja puhelinnumero. Tällä vähennetään paikallisen väestön ja poimijoiden välisiä ongelmatilanteita.
 • Poimijoilla tulee olla mahdollisuus palautteen antoon myös maasta poistumisen jälkeen.
 • Vastuuyritys vastaa siitä, ettei viisumilla maahan tulleet poimijat tee muuta työtä kuin marjanpoimintaa. Muuhun työhön vaaditaan oleskelulupa.

Ympäristövastuu

 • Poimijoille opastetaan omalla kielellään, ettei roskata luontoa tai tehdä metsän avotulia.
 • Marjapuskia ei saa vahingoittaa poimittaessa marjoja.

Marjojen turvallisuus

 • Jokainen poimija käy luotettavassa terveystarkastuksessa ja heille annetaan ohjeistus toimintatavoista sairastumisen/työtapaturman sattuessa.
 • Käsihygieniaan pyydetään kiinnittämään huomioita, kun marjoja käsitellään.
 • Tupakointi ja polttoaineen kuljetus marjojen lähettyvillä on kielletty.
 • Luonnon roskat ohjeistetaan poistettavaksi ennen marjojen punnitusta.
 • Marjalaatikot täytetään väljästi, jotta ne jäätyvät pakastustunneleissa nopeasti. Täysien laatikoiden käsittelyssä pyydetään kiinnittämään huomioita, että ne varastoidaan puhtaalle alustalle.
 • Viljellyt marjat ovat peräisin laatutarhaviljelmiltä.

Viljelijöiden oma Pakkasmarja

Tehtävänämme on tarjota kaikille suomalaisille kotimaisia, turvallisia ja terveellisiä marjatuotteita ympäri vuoden ja turvata marjanviljelytyö Suomessa. Huolehdimme että koko tiimimme voi hyvin ja tekee innolla työtä kotimaisen marjan eteen.

Toimimme arvojemme mukaisesti:
Kotimaisuus. Laatu. Kustannustehokkuus. Vastuullisuus.

 Marjojen turvallisuus

 • Pakkasmarjalla työskennellään auditoidun laatujärjestelmän, ISO 9001:2015, mukaisesti.
 • Pakkasmarjan toiminta on Pakkaamojen laatutarha-ohjeiston mukaista ja mahdollistaa Puhtaasti Kotimainen -sirkkalehtimerkin käytön 100 %:sti kotimaisissa marjoissamme.
 • Meillä on marjojen vastaanottotarkastukset.
 • Teemme yhteistyötä Tullilaboratorion kanssa.
 • Meillä on omavalvontasuunnitelman mukaiset tutkimukset.
 • Prosessoimme raaka-aineita mahdollisimman vähän ja nopeasti, jotta marjojen laatu ja terveysominaisuudet säilyvät tuotteissa.
 • Haluamme kehittää mahdollisimman turvallisia ja terveellisiä marjatuotteita.

Sosiaalinen vastuu

 • Haluamme huolehtia työntekijöistämme.
 • Meille on tärkeää olla toimitusvarma ja teemme pitkäjänteistä ja luotettavaa yhteistyötä kumppaneiden kanssa.
 • Pitämällä tuotantolinjan kustannustehokkaana ja turvallisena varmistamme henkilökunnan työn jatkuvuuden.
 • Valitsemme yhteistyökumppaneiksemme vastuullisia ja ensisijaisesti kotimaisia toimijoita.

Ympäristövastuu

 • Käytämme pakkauksissamme vain elintarvikekäyttöön hyväksyttyjä ja kierrätettäviä tai poltettavia materiaaleja. Tuotannossa syntyneet jätteet lajitellaan ja kerätään erikseen.
 • Sijaintimme lähes keskellä Suomea mahdollistaa kuljetusten minimoinnin. Meillä on myös eteläisessä ja läntisessä Suomessa marjanvastaanottopisteitä lähellä hyviä marja-alueita.
 • Käytämme yrityksessä vain uusiutuvista energialähteistä (vesi- ja tuulivoima sekä bioenergia) tuotettua sähköä.

 

Turvallisia ja terveellisiä tuotteita

Kotimaiset marjatuotteemme ovat 100 %:sti Suomessa valmistettu ja pakattu ja kaikki tuotteemme ovat jäljitettävissä erätunnuksen avulla. Kerromme selkeästi pakkauksissamme marjojen alkuperän. Pakkausten tuoteinfo ja terveysväittämät ovat kansallisten ja EU asetusten mukaiset eli emme johda ketään harhaan.

Haluamme vaikuttaa, että marjat myydään oikeasta lämpötilasta ja myyjä hoitaa yhteiskuntavastuulliset asiat hyvin.

 

Oikeaa tietoa ja omanlaista reseptiikkaa marjoista

Kotisivuillamme ja muilla kanavilla haluamme tarjota oikeanlaista tuote- ja ravitsemustietoa asiantuntijalähteistä. Etsimme jatkuvasti sinulle omanlaistamme marjareseptiikkaa ja ideoita marjojen oikeanlaiseen hyödyntämiseen. Haluamme tarjota mahdollisimman terveellisiä tapoja nauttia marjoista.

 

Yhteistyössä on voimaa

Kehittyäksemme alati, haluamme keskustella ja ideoida kanssasi sekä mitata ja analysoida toimintaamme. Kaikenlainen palaute on meille tärkeää!