Vastuullista työtä hyvässä ilmapiirissä

Sari Torpström ja Juha Nousiainen toimivat molemmat Pakkasmarjan tuotantoon liittyvissä tehtävissä. Juha toimii tuotannon esimiehenä ja Sari toimii laatuasiantuntijana. Yhteistä Sarille ja Juhalle on myös, että he toimivat satokaudella marjanvastaanoton parissa.

Sari Pakkasmarjalta

Juha ja Sari kuvailevat Pakkasmarjalla työskentelyä vastuulliseksi. ”Oma-aloitteisuutta tulee olla hyvin paljon, sillä kukaan ei ole tuuppimassa takana. Itse saa tehdä päätöksiä ja viedä asioita eteenpäin. Työkavereilta saa toki apua”, Sari avaa tehtävissä vaadittavaa työotetta. Täällä tarvitaan avoimuutta, huumorintajua ja kykyä sopeutua muutoksiin.

Sekä Juha että Sari työskennelleet Pakkasmarjalla jo pitkään, Juha jopa yli 30 vuotta. ”Olen ollut täällä niin kauan, että olisin muualla, jos en oikeasti viihtyisi täällä. Työkaverit nostan suureen arvoon. Lisäksi haasteellisuus ja työn vaihtelevuus ovat syitä miksi pidän Pakkasmarjasta työpaikkana”, Juha listaa. Myös Sari pitää työnsä haasteellisuudesta ja työpaikalla vallitsevasta rennosta ilmapiiristä, ja täydentää: ”Tylsää ei täällä ole ollut, sillä pyrimme koko ajan kehittämään toimintaamme”.