Facebook Pixel

Väriä elämään! Uudistamme pakastemarjojemme pakkaukset, lue lisää.

Kotimaisten marjojen asialla

Toimitusjohtaja Matti Leinonen on tehnyt pitkän uran suomalaisten marjojen ja hedelmien parissa – niin isoissa kuin pienemmissä yrityksissä. Kun 10 vuotta sitten avautui mahdollisuus hakea Pakkasmarjan toimitusjohtajaksi, ei valinta ollut vaikea: ”Kotimaiset marjat ovat aina olleet lähellä sydäntäni. Saan tehdä töitä mukavan kotimaisen tuoteryhmän kanssa ja auttaa viemään marjojen ilosanomaa eteenpäin niin Pakkasmarjalla kuin erilaisissa hankkeissa yliopistojen, oppilaitosten ja kehitysorganisaatioiden kanssa”, Matti kiteyttää kuinka päätyi työskentelemään Pakkasmarjalle. Matin mukaan Pakkasmarja sopii hyvin työpaikaksi henkilöille, jotka haluavat työlleen merkitystä: ”Me tehdään hyvää monelle taholle: Pidämme suomalaista marjanviljelyä yllä sekä tarjoamme kuluttajille todella hyvälaatuisia ja -makuisia ravintovaihtoehtoja.”

Toiveena kehittämisestä syttyvät työkaverit

Isossa kuvassa Matin kuva on selkeä: ”Tiivistetysti voisi sanoa, että luon Pakkasmarjan tulevaisuutta ja yritän helpottaa jokaisen työntekijän työskentelyä.” Tämä pitää kuitenkin sisällään paljon erilaisia tehtäviä kuten myyntiä, taloushallintoa, hankintaa ja toiminnan yleistä kehittämistä. ”Oikeastaan ei ole hirveästi asioita, joissa en ole jollain tavalla mukana. Olen kuitenkin valmis luopumaan osasta tehtäviä, sillä ohjelmaa on paljon”, Matti listaa lyhyesti vastuualueitaan ja jatkaa ”Toiveeni on, että nyt etsimämme talouspäällikkö ottaisi taloushallinnon kokonaan haltuunsa, jotta voisin keskittyä bisneksen kehittämiseen.”

Nykyisellään Matin taloushallinnon tehtäviin kuuluu esimerkiksi kirjanpitäjän kanssa välitilinpäätösten ja tilinpäätösten maaliin vieminen. Uuden talouspäällikön tehtäviin kuuluisi Matin mukaan vahvasti myös kehittäminen: ”Taloushallintoon tarvitsemme lisää apukäsiä, silloin minä en olisi niin kiinni kaikissa siihen liittyvissä asioissa. Erityisesti toivomme, että henkilö osaisi ottaa kantaa, miten asioita voi tehdä ketterämmin digitalisaation avulla ja että hän olisi kiinnostunut kehittämään läpileikkaavasti yrityksen toimintaa.”

Ihmisläheinen työpaikka

Vaikka Matilla on paljon vastuita, hän nauttii työnsä monipuolisuudesta, joka näkyy Matin mukaan yleisestikin Pakkasmarjalla: ”Meillä ei ole kapean alan osaajia kuten monissa isoissa organisaatioissa. Meillä saa käyttää osaamistaan ja kehittää toimintaa sekä jos on halua, niin myös kouluttautua.”

Pakkasmarjaa Matti kuvailee ihmisläheiseksi työpaikaksi: ”Meillä on paljon muutoksia ja välillä ilmenee myös haasteita, mutta ne pyritään ratkaisemaan ihmisiä kuunnellen. Pidän kaikkia työkavereita kollegoina, en alaisina. Jokaisella on oma roolinsa ja tehtävänsä. Meillä on tosi hyvä porukka ja nyt tarvitsemme lisää osaamista ja käsiä taloon, jotta voimme viedä monia asioita eteenpäin.”